Εκτέλεση εργασιών, Απεντόμωσης -Μυοκτονίας -Απολύμανσης, εσωτερικά και εξωτερικά των χώρων των κτιρίων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το έτος 2020 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Εκτέλεση εργασιών, Απεντόμωσης -Μυοκτονίας -Απολύμανσης, εσωτερικά και εξωτερικά των χώρων των κτιρίων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μύρινα,05.05.2020

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Εκτέλεση εργασιών, Απεντόμωσης -Μυοκτονίας -Απολύμανσης, εσωτερικά και εξωτερικά των χώρων των κτιρίων,  για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  για το έτος 2020»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 910€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 218,40€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη  07/04/2020 και ώρα 11:00 επικοινωνώντας με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, οδός Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου, Παλατιανού Αικατερίνη  και Σπηλιοπούλου Αθανασία τηλ. Επικοινωνίας 2254083013και 22540 83015 αντίστοιχα  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: oikypirlemn@aegean.gr.

Συνημμένα:

  • Τεχνικές Προδιαγραφές
  • Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λήμνος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg