εκτύπωση 10.000 τεμαχίων ενημερωτικών πολύπτυχων 8 σελίδων με δίπλωμα «ακορντεόν» | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

εκτύπωση 10.000 τεμαχίων ενημερωτικών πολύπτυχων 8 σελίδων με δίπλωμα «ακορντεόν»

Μυτιλήνη, 24/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην εκτύπωση 10.000 τεμαχίων ενημερωτικών πολύπτυχων 8 σελίδων με δίπλωμα «ακορντεόν», 4-χρωμία, διαστάσεων 21,5Χ30,5 (διπλωμένο) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 30-05-2019 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κεντέρη Ελένη, Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036142, 2251036148 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr).

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Μάιος 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg