Ελεύθερη διάθεση συλλογικού τόμου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στην Ελλάδα και την Κύπρο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ελεύθερη διάθεση συλλογικού τόμου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στην Ελλάδα και την Κύπρο

Ελεύθερη διάθεση συλλογικού τόμου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στην Ελλάδα και την Κύπρο

Διαθέσιμος δωρεάν, στη ψηφιακή του μορφή, βρίσκεται ο συλλογικός τόμος με τίτλο: «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα και την Κύπρο», στον οποίο συμμετέχουν συνολικά 49 συγγραφείς, Καθηγητές και Ερευνητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου και στελέχη των αρμόδιων Υπουργείων των δύο κρατών για τον ΘΧΣ. Στα 19 κεφάλαια του τόμου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα από την υλοποίηση των δύο Στρατηγικών Διασυνοριακών Έργων με τα ακρωνύμια «ΘΑΛ-ΧΩΡ» και «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2»[1].  Στα παραδοτέα του «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2», εκτός των άλλων, ήταν και η κατάθεση των τελικών προτάσεων για τα πρώτα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια της Ελλάδας και της Κύπρου.

Μπορείτε να αποκτήσετε το βιβλίο στη ψηφιακή του μορφή, από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 https://www.propobos.gr/product/thalchor2/

  

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 για το Παν. Αιγαίου

Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

 

[1] Tο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» είναι το ακρωνύμιο του Στρατηγικού Διακρατικού Έργου με τίτλο: «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού», (URL: https://www.mspcygr2.info), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», (URL: https://greece-cyprus.eu).

 

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Φεβ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Βασικό αρχείο

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg