Επιλογή δικαιούχων υποτροφίας στέγασης ακαδ. έτους 2022-23 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Επιλογή δικαιούχων υποτροφίας στέγασης ακαδ. έτους 2022-23

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων υποτροφίας για την κάλυψη αναγκών στέγασης ή οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές/τριες από ευάλωτες ή/και οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης»

Τους πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων μπορείτε να τους δείτε στη διεύθυνση https://merimna.aegean.gr/ypresults

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τον αριθμό της αίτησής σας μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://merimna.aegean.gr/ypotrofia

Οι δικαιούχοι της υποτροφίας καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα στη σελίδα https://merimna.aegean.gr/ypotrofia2223dik

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ήτοι μέχρι το Σάββατο 09.09.2023. Η ένσταση-αίτηση θεραπείας υποβάλλεται είτε έντυπα ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (στο email:ru-merimna [at] aegean [dot] gr) και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Η ορισθείσα Επιτροπή Ενστάσεων μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης-αίτησης θεραπείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Εριέττα Μυλωνάδη (τηλ: 2251036728 και στο email: ru-merimna [at] aegean [dot] gr)

Ημερομηνία ανάρτησης

4 Σεπ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Φοιτητική Μέριμνα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg