ετήσια πιστοποίηση τεσσάρων (4) ανελκυστήρων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου για διάστημα τριών (3) ετών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ετήσια πιστοποίηση τεσσάρων (4) ανελκυστήρων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου για διάστημα τριών (3) ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα  πιστοποίησης  ανελκυστήρων,  την ετήσια  πιστοποίηση  τεσσάρων (4) ανελκυστήρων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου για διάστημα τριών (3) ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.451.61€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 348.39€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 12-11-2021 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8,  υπόψη Παντελή Λοΐζου , τηλ. 2271035063,  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: ploizos@aegean.gr

8 Νοε 2021Προκηρύξεις ΔιαγωνισμώνΧίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg