ετήσια συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης-συναγερμού του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ετήσια συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης-συναγερμού του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    04.07.2018

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ετήσια συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης-συναγερμού του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 170,94€ πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 29,06€.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 06-07-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου οδός Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη, (Παπάνης Ιωάννης, τηλ. επικοινωνίας 2251036074) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: ipapan@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

4 Ιουλ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg