Ετήσια τακτική συντήρησης της κύριας Μηχανής του Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗγια την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ετήσια τακτική συντήρησης της κύριας Μηχανής του Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗγια την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία «Ετήσιας τακτικής συντήρησης της κυρίας Μηχανής του Ε/Σ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ » για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης.

H συνολική δαπάνη αφορά: (α) προμήθεια αναλωσίμων/ανταλλακτικών  προϋπολογισμού δαπάνης τους 370 € πλέον του ΦΠΑ 17% και (β) παροχή υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 450€ πλέον του ΦΠΑ 17%.

Για την ανάδειξη Αναδόχου, θα πρέπει ο μειοδότης να προσκομίσει (α) φορολογική ενημερότητα (β) ασφαλιστική ενημερότητα (γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 27.07.2017 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας  με το Γραφείο Α29 του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Νίκος Χατζηλίας τηλ.2251036803 κιν 6972778387 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο nxatzilias@marine.aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Ιουλ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg