μεταφορά εξοπλισμού πληροφορικής, επίπλων, αναλωσίμων, βιβλίων κλπ μεταξύ των κτιρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

μεταφορά εξοπλισμού πληροφορικής, επίπλων, αναλωσίμων, βιβλίων κλπ μεταξύ των κτιρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί, στην μεταφορά εξοπλισμού πληροφορικής, επίπλων, αναλωσίμων, βιβλίων κλπ μεταξύ των κτιρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να  ενημερώσουν είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, τον αρμόδιο υπάλληλο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Δημήτριο Καραφυλλή στην διεύθυνση  Μιχάλων 8, 82132 Χίος, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr μέχρι την 01-03-2023 και ώρα 15:00.

 Για τυχόν πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας 22710-35027.

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Φεβ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg