Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 27.09.2022 η Αναπληρώτρια Διοικήτρια της ΕΑΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου με την Πρυτάνισσα Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.

Οι δυο φορείς θέτουν τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο την υλοποίηση δράσεων στους παρακάτω τομείς.

Συγκεκριμένα:

στον άξονα Εσωτερικού Ελέγχου, που περιλαμβάνονται η μεθοδολογία και τα εργαλεία για τη βελτίωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στον άξονα Ακεραιότητας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση των μηχανισμών Ακεραιότητας και την εφαρμογή θεσμών όπως ο Σύμβουλος Ακεραιότητας και στον άξονα Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης, που περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και δράσεων Ευαισθητοποίησης για θέματα ηθικής, ακεραιότητας και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης, τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη ακαδημαϊκής έρευνας, διδακτικής δραστηριότητας, επιμόρφωσης και διάχυσης γνώσης σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς.

Η κα. Α. Ρογκάκου σημείωσε ότι «με μεγάλη χαρά προχωρήσαμε στη σύναψη μιας συμφωνίας που δρομολογεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που θα καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια συνεργασία που θα έχει πολλαπλά οφέλη στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της διαφάνειας».

Η Πρυτάνισσα, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη ανέφερε ότι «Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επιτελεί έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και εδραίωση δομών και διαδικασιών, αλλά και στάσεων και αντιλήψεων και καλών πρακτικών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που συνεχώς αναβαθμίζουν και ενισχύουν την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Με ιδιαίτερη χαρά προσυπέγραψα εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου το μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΑΔ, ώστε να αξιοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη των στελεχών της για σειρά κοινών δράσεων που θα μας υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη μηχανισμών και πολιτικών που προβλέπονται από το νέο πλαίσιο της δημόσιας λογοδοσίας.»

 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

 Πρυτάνισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Σεπ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Βασικό αρχείο

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg