Μνημόνιο Συνεργασίας Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Χίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Μνημόνιο Συνεργασίας Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Χίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Επιμελητήριο Χίου, προχώρησαν στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2021, στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, η Πρυτάνισσα, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) και συντονιστής εκ μέρους του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Μανώλης Χριστοφάκης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου Παντελής Λεγάτος.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου ακολούθησε συνάντηση εργασίας, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, Καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου, η Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΔΕ Ελένη Γάκη και ο Επιστημονικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Γεώργιος Περρής. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι προοπτικές της συγκεκριμένης συνεργασίας, καθώς και θέματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται η υλοποίηση σημαντικών δράσεων, όπως:

  • H ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (όπως π.χ. σεμινάρια κατάρτισης) σε αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τα οποία πραγματοποιούνται μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών
  • Η συνδιοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων
  • H υποδοχή από το Επιμελητήριο πρακτικά ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών του ΤΔΕ
  • Η δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες του ΤΔΕ να εκπονούν διπλωματικές ή διδακτορικές διατριβές, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
  • Η συμμετοχή εκπροσώπου της διοίκησης της Επιμελητηρίου στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή (external advisory council), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης, του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας προωθείται η στενότερη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την τοπική ανάπτυξη και ειδικότερα με το Επιμελητήριο, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα προώθησης της επιχειρηματικότητας της Χίου.

Η Πρυτανική Αρχή

07/09/2021

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Σεπ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg