παροχή υπηρεσιών για τον ετήσιο έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων των κτιρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

παροχή υπηρεσιών για τον ετήσιο έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων των κτιρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο τεχνική εταιρία την παροχή υπηρεσιών για τον ετήσιο έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων  των κτιρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Οι πυροσβεστήρες είναι ξηράς κόνεως 6 κιλών και C02  των 5 και 12 κιλών. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Λεπτομέρειες καθώς και αναλυτική τεχνική έκθεση του ανωτέρω έργου, θα αποσταλούν μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη  17-10-2019 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, στο email techniki@aegean.gr. Πληροφορίες: 22810-97042.

Ημερομηνία ανάρτησης

4 Οκτ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος

Current Style: Βασικό

espa.jpg