Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δέκα (10) εκτυπωτικών μηχανημάτων (μεγάλων φωτοτυπικών , εκτυπωτών scanner το ένα έγχρωμο) και των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξής τους για τις ανάγκες του στην Πανεπιστημιακή μονάδα Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δέκα (10) εκτυπωτικών μηχανημάτων (μεγάλων φωτοτυπικών , εκτυπωτών scanner το ένα έγχρωμο) και των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξής τους για τις ανάγκες του στην Πανεπιστημιακή μονάδα Μυτιλήνης

                                          Μυτιλήνη,  20/10/2023

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προβεί στην ανάθεση : Παροχής  υπηρεσιών μίσθωσης δέκα (10) εκτυπωτικών μηχανημάτων  (μεγάλων φωτοτυπικών , εκτυπωτών  scanner  το ένα έγχρωμο)  και των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξής τους,  για δεκατέσσερεις  (14) μήνες , για τις ανάγκες του στην Πανεπιστημιακή μονάδα Μυτιλήνης  .

Ο συνολικός προϋπολογισμός  δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό των 16.380,00  € με τον ΦΠΑ 17% , ήτοι στο ποσό 14.000,00 € (πρό ΦΠΑ)  πλέον ΦΠΑ 17%  ποσού 2.380,00€  .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την   Τρίτη   ,  24-10-2023 και ώρα 11η :00 π.μ επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , (Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Αιγαίου - Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) και   με ηλεκτρονική αποστολή  συμπληρωμένου  και υπογεγραμμένου, του    συνημμένου εντύπου  «ΦΟΡΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» στα (e mail: mihalakis@aegean.gr  & gmakaron@aegean.gr ) .

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Οκτ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg