Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το πρότυπου ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β’ και ετήσια επιθεώρηση για την περίοδο 2022-2024 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το πρότυπου ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β’ και ετήσια επιθεώρηση για την περίοδο 2022-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το πρότυπου ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β’ και ετήσια επιθεώρηση για την περίοδο 2022-2024».

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 2.419,35 € + ΦΠΑ 24% (580,65 €) ήτοι σύνολο 3.000,00 € (τρείς χιλιάδες ευρώ).

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 29-07-2022 και ώρα 12:00 συμπληρώνοντας τη συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση Tεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Ημερομηνία ανάρτησης

26 Ιουλ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg