Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμ. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο: «Σχεδίαση προϊόντων και κατασκευή πρωτοτύπων με σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμ. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο: «Σχεδίαση προϊόντων και κατασκευή πρωτοτύπων με σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 7 Μαρτίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Φεβ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Τοποθεσία

Σύρος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg