Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσων (άρθρο 173 του Ν.4957/2022) του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσων (άρθρο 173 του Ν.4957/2022) του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Current Style: Βασικό

espa.jpg