Προκήρυξη πρόσληψης Εντεταλμένου/ης Διδάσκοντα/ουσας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο γνωστικό αντικείμενο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη πρόσληψης Εντεταλμένου/ης Διδάσκοντα/ουσας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο γνωστικό αντικείμενο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Current Style: Βασικό

espa.jpg