προμήθειας εξοπλισμού για αίθουσες κτιρίων της Πανεπιστημιακής μονάδας, στη Μύρινα Λήμνου στις οποίες είναι ήδη εγκατεστημένο σύστημα ασύρματης μετάφρασης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθειας εξοπλισμού για αίθουσες κτιρίων της Πανεπιστημιακής μονάδας, στη Μύρινα Λήμνου στις οποίες είναι ήδη εγκατεστημένο σύστημα ασύρματης μετάφρασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού (120 τεμάχια ασύρματων δεκτών συνέδρων και 2 τεμάχια μονάδων αποθήκευσης και φόρτισης 24 ασύρματων δεκτών η κάθε μία), για αίθουσες κτιρίων της Πανεπιστημιακής μονάδας, στη Μύρινα Λήμνου, στις οποίες είναι ήδη εγκατεστημένο σύστημα ασύρματης μετάφρασης.

Οι ασύρματοι δέκτες θα είναι απόλυτα συμβατοί ως προς τη λειτουργίας τους και θα συνεργάζονται με αυτό το ήδη εγκατεστημένο σύστημα, που είναι του οίκου της εταιρείας DATEL (Professional conference systems).
Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των : 16.600,00 € + ΦΠΑ 24% (3.984,00 €), ήτοι συνολικά 20.584,00 € (Είκοσι Χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ).

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 14-05-2020 και ώρα 15:00 μ.μ., συμπληρώνοντας τη συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντάς την ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr (Πληροφορίες: Ιγνάτης Κοτζαγκιόζης, Κεντρική Δ/νση Tεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. επικοινωνίας 22510-36154)

Ημερομηνία ανάρτησης

8 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λήμνος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg