προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στη προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (10.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Παρασκευή 24/11/2023 και ώρα 11:00  επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το Γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, με τον κ. Κάιτατζη Γεώργιο τηλ. επικοινωνίας 22510 36921 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: gkai@aegean.gr

Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 


12/12/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μετά τη με αριθ. 44859/28-11-2023 ΑΔΑΜ. 23PROC013868689 Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών, που απέστειλε στους οικονομικούς φορείς που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, για την κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τη Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ.  προχωρά στην παράταση υποβολής των εν λόγω προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 14/12/2023 και ώρα 14:00  δεδομένου ότι ο φόρτος εργασίας των ταχυμεταφορών έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη καθυστέρηση στης παραδόσεις των αποστολών τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση καλέστε επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το Γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, με τον κ. Κάιτατζη Γεώργιο τηλ. επικοινωνίας 22510 36921 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: gkai@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Νοε 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg