προμήθεια Ανταλλακτικών εδράνων «ΠΑΙΔΕΙΑ» Της BI .RO, για την κάλυψη των αναγκών επισκευής εδράνων αιθουσών διδασκαλίας της Παν/κής Μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια Ανταλλακτικών εδράνων «ΠΑΙΔΕΙΑ» Της BI .RO, για την κάλυψη των αναγκών επισκευής εδράνων αιθουσών διδασκαλίας της Παν/κής Μονάδας Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Ανταλλακτικών εδράνων «ΠΑΙΔΕΙΑ» Της BI .RO,  για την κάλυψη των αναγκών επισκευής εδράνων αιθουσών διδασκαλίας της Παν/κής Μονάδας Μυτιλήνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 3.900,00 €  με τον  ΦΠΑ 17% .    

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα,  27η. 05ου. 2019  και ώρα 9:00 π.μ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

22 Μάιος 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg