προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους

Μυτιλήνη, 07.03.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους (25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2019) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 250,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 13-03-2019 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κεντέρη Ελένη, Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036142, 2251036148 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr).

Ημερομηνία ανάρτησης

7 Μαρ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg