προμήθεια & εγκατάσταση νέου UPS τύπου PowerScale cab.C 30KVA. Το συγκεκριμένο σύστημα αδιάλειπτης παροχής είναι τεχνολογίας ON LINE τριφασικής εισόδου / τριφασικής εξόδου, ισχύος 30kVA κατάλληλο να λειτουργήσει με τις ήδη υπάρχουσες μπαταρίες της εγκατάσ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια & εγκατάσταση νέου UPS τύπου PowerScale cab.C 30KVA. Το συγκεκριμένο σύστημα αδιάλειπτης παροχής είναι τεχνολογίας ON LINE τριφασικής εισόδου / τριφασικής εξόδου, ισχύος 30kVA κατάλληλο να λειτουργήσει με τις ήδη υπάρχουσες μπαταρίες της εγκατάσ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην   προμήθεια & εγκατάσταση νέου UPS τύπου PowerScale cab.C 30KVA. Το συγκεκριμένο σύστημα αδιάλειπτης παροχής είναι τεχνολογίας ON LINE τριφασικής εισόδου / τριφασικής εξόδου, ισχύος 30kVA κατάλληλο να λειτουργήσει με τις ήδη υπάρχουσες μπαταρίες της εγκατάστασής.

O  συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης είναι 5.265,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% , των μεταφορικών και της εγκατάστασης στο κτήριο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον,για την κατάθεση προσφοράς ,  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή   9η. 11ου .2018 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση) :Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου Δημήτριος Ρουμελιώτης .τηλ. επικοινωνίας 22510 36958 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: droumel@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

29 Οκτ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg