προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για το κτήριο ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για το κτήριο ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού  υλικού για το κτήριο ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ, ως περιγράφεται  στην παρακάτω Τεχνική έκθεση. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας & υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1420,00€  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 241,40€.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη . 19-12-2018  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, (Διεύθυνση) :  Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ, ΡΕΛΑΙ, ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ UPS ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Δεκ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg