προμήθεια και εγκατάσταση υλικών νέας παροχής πόσιμου νερού στην είσοδο του Ξένια Α΄ για την κάλυψη αναγκών παροχής πόσιμου νερού απ’ ευθείας από το δίκτυο ύδρευσης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια και εγκατάσταση υλικών νέας παροχής πόσιμου νερού στην είσοδο του Ξένια Α΄ για την κάλυψη αναγκών παροχής πόσιμου νερού απ’ ευθείας από το δίκτυο ύδρευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  και εγκατάσταση υλικών νέας παροχής πόσιμου νερού στην είσοδο του Ξένια Α΄  για την κάλυψη  αναγκών παροχής  πόσιμου νερού απ’ ευθείας από το δίκτυο ύδρευσης, στους χρήστες του κτηρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας υλικών με την εγκατάστασή τους  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 468,00€  με τον ΦΠΑ 17%.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη,  29-05-2019  και ώρα 09:00πμ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

23 Μάιος 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg