προμήθεια και τοποθέτηση σκεπάστρου της πόρτας εστιατορίου του κτηρίου Λέσχης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια και τοποθέτηση σκεπάστρου της πόρτας εστιατορίου του κτηρίου Λέσχης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην  «προμήθεια και τοποθέτηση σκεπάστρου της πόρτας εστιατορίου του κτηρίου Λέσχης (επικάλυψη πολυκαρμπονικού φύλλου στερεωμένου επί Μεταλλικού ελαιοχρωμα/νου  σκελετού,   πακτωμένου επί του τοίχου της πόρτας διαστ. 2,55m Χ1,80 m ) .    

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας και εγκατάστασης του σκεπάστρου, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 350,00€  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 59,50 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 07 -12-2018  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,(Διεύθυνση) :Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας 22510 36951) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Δεκ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg