προμήθεια πλακέτας ελέγχου CONTROL -INV UCONTROL KL380 5.5KW/13A(4TO5P5) για την αντικατάσταση καμένης από συνεχείς αυξομειώσεις στην τάση της ΔΕΗ στον ανελκυστήρα του κτιρίου Α΄ στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια πλακέτας ελέγχου CONTROL -INV UCONTROL KL380 5.5KW/13A(4TO5P5) για την αντικατάσταση καμένης από συνεχείς αυξομειώσεις στην τάση της ΔΕΗ στον ανελκυστήρα του κτιρίου Α΄ στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια “πλακέτας ελέγχου CONTROL -INV UCONTROL KL380 5.5KW/13A(4TO5P5) για την αντικατάσταση καμένης από συνεχείς αυξομειώσεις στην τάση της ΔΕΗ στον ανελκυστήρα του κτιρίου Α΄ στις φοιτητικές εστίες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.”

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.480,00 € πλέον ΦΠΑ 17%, ποσού 251,6 €.

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα,  3-6ου-2019  και ώρα 09:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (υπαλλήλος: Δημήτρης Ρουμελιώτης, τηλ. επικοινωνίας: 22510 36958) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: droumel@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

28 Μάιος 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg