Προμήθεια σημαιών [ελληνικές και ευρωπαϊκής ένωσης] με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια σημαιών [ελληνικές και ευρωπαϊκής ένωσης] με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια σημαιών (Ελληνικές και Ευρωπαϊκής Ένωσης) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.600,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 14-07-2017 και ώρα 12:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κεντέρη Ελένη, Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036142, 2251036148 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr).

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Ιουλ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg