Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο VR του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο VR του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε αγορά υλικών για το εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, που βρίσκεται στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Ενδεικτικά η προμήθεια αφορά την αγορά μοκέτας, στρωμάτων γυμναστικής και ηχομονωτικού υλικού. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός του ως άνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Λεπτομέρειες καθώς και αναλυτική τεχνική έκθεση του ανωτέρω έργου, θα αποσταλούν μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά μέχρι και τη Δευτέρα 16-07-2018 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, στο email techniki@aegean.gr. Πληροφορίες: 22810-97042.

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Ιουλ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος

Σχολή / Τμήμα

Διοικητική μονάδα

Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Σύρου

Current Style: Βασικό

espa.jpg