προμήθεια φωτογραφικής μηχανής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια φωτογραφικής μηχανής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ.

Μυτιλήνη, 13/10/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτογραφικής μηχανής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 450,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 15:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών

  • Ν. Κουντουριώτου 22, 82132 Χίος, αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Νικολογιάννη, τηλ. επικοινωνίας 22710 35022
  • Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος κ. Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036148

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: knikol@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Οκτ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg