προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) επαγγελματικών καρτών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) επαγγελματικών καρτών

Μυτιλήνη 04/09/2023  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) επαγγελματικών καρτών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 234,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 06-09-2023 και ώρα 12:00 μ.μ., επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών:

• Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ασπρολούπος Ραφαήλ, τηλ. επικοινωνίας 22510 36145

• Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος κ. Κεντέρη Ελένη, τηλ. επικοινωνίας 22510 36142

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: rasproloupos@aegean.gr, ekenteri@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

4 Σεπ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg