προμήθεια 23 σφραγίδων με αυτόματο μηχανισμό με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια 23 σφραγίδων με αυτόματο μηχανισμό με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Μυτιλήνη, 30.11.2017

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 23 σφραγίδων με αυτόματο μηχανισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 680,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ.

Χρόνος Υλοποίησης της προμήθειας:  Έως 11 Δεκεμβρίου 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 4-12-2017 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κεντέρη Ελένη, Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036142, 2251036148 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr).

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Νοε 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg