προμήθεια 3 δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους (με μία βάση και διάμετρο περίπου 60 εκατοστά για 28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2022) για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το έτος 2022 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια 3 δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους (με μία βάση και διάμετρο περίπου 60 εκατοστά για 28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2022) για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 3 δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους (με μία βάση και διάμετρο περίπου 60 εκατοστά για 28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2022) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 150,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 08-07-2022 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το Περιφερειακό Οικονομικό Τμήμα (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,  κ.κ. Σχαλλίγ Μαριολέν, τηλ. επικοινωνίας 2251036925 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mariolen@aegean.gr).

 

Συνημμένα:

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης

1 Ιουλ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg