ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Μαρ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Ανακοινώσεις άλλων φορέων

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg