ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ) » - “ Integrated Product Design & Innovation (IPDI)”, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ) » - “ Integrated Product Design & Innovation (IPDI)”, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» είναι η ολοκληρωμένη-ολιστική σχεδίαση προϊόντων καλύπτοντας αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κύκλο ζωής προϊόντων.
 
- Η υποβολή αιτήσεων έως και Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Απρ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Σύρος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg