Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

του  Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

 

του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής

και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»  απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, πιστοποιώντας παράλληλα παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους κατόχους του Διπλώματός του.

 

Διάρκεια: τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ( Α' - Β' εξάμηνα παρακολούθηση μαθημάτων & Γ' εξάμηνο εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας)

ECTS: 90 ects

Ευέλικτος τρόπος Παρακολούθησης: Μαθήματα σε κύκλους  ( με 50% Εξ' αποστάσεως και 50% δια ζώσης διδασκαλία)

- Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)

- Το Π.Μ.Σ. παρέχει δύο υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων

 

Οι αιτήσεις Υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνσηhttps://nautilus.aegean.gr/

 

μέχρι τη Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Δημοκρατίας 1 «Κτήριο 7ης Μαρτίου», 2ος Όροφος, Τ.Κ. 85 132, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας: 22410 - 99120 και ώρες 09:00 έως 15:00, Fax: 22410 - 99131  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση psemper@rhodes.aegean.gr, στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.pse.aegean.gr/pms-pe/)

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Μαρ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Ρόδος

Σχολή / Τμήμα

Current Style: Βασικό

espa.jpg