Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Χώρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Χώρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018

- Η υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου.

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Χώρου» (ΦΕΚ 26911/05.08.14), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ):

Το ΜΔΕ είναι ετήσιας εντατικής φοίτησης με 90 ECTS και για τη λήψη του απαιτούνται: α) επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών περιόδων και β) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος.

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Μάιος 2017

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg