Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ανακοίνωση  της υπ' αριθμ. 737/18.1.2022 Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  1. Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΤΓ4469Β7Λ-Υ01)
  2. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 19 Ιανουαρίου 2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:  28 Ιανουαρίου 2022

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Ιαν 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Διοικητική μονάδα

Νομική Υπηρεσία

Βασικό αρχείο

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg