πρόσληψη Εντεταλμένου/ης Διδάσκοντα/ουσας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο γνωστικό αντικείμενο “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

πρόσληψη Εντεταλμένου/ης Διδάσκοντα/ουσας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο γνωστικό αντικείμενο “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

Current Style: Βασικό

espa.jpg