ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθειας και τοποθέτησης νέου ψυκτικού συγκροτήματος ψυκτικής ισχύος 330 KW– 350KW, για την κάλυψη των αναγκών ψύξης των κτηρίων (πρώην ΞΕΝΙΑ) ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθειας και τοποθέτησης νέου ψυκτικού συγκροτήματος ψυκτικής ισχύος 330 KW– 350KW, για την κάλυψη των αναγκών ψύξης των κτηρίων (πρώην ΞΕΝΙΑ) ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Current Style: Βασικό

espa.jpg