Συντήρηση, έλεγχο και επισκευή ερμαρίου συσσωρευτών UPS κτηρίου Α’ Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Συντήρηση, έλεγχο και επισκευή ερμαρίου συσσωρευτών UPS κτηρίου Α’ Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο εταιρία την Συντήρηση, έλεγχο και επισκευή ερμαρίου συσσωρευτών UPS κτηρίου Α’ Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Λεπτομέρειες καθώς και αναλυτική τεχνική έκθεση του ανωτέρω έργου, θα αποσταλούν μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Λόγω του ότι το ερμάριο συσσωρευτών υποστηρίζει εγκατεστημένο UPS τύπου ABB Upscale ST80 40kVA, απαιτείται πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού από την κατασκευάστρια εταιρεία. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 11-10-2019 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Κυριάκο Ζερβουδάκη, στο email ype@syros.aegean.gr. Πληροφορίες: 22810-97043.

Ημερομηνία ανάρτησης

4 Οκτ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος

Current Style: Βασικό

espa.jpg