συντήρηση και επισκευή έξι (6) κλιματιστικών μονάδων STULZ των machine room του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη σε Πιστοποιημένο Συνεργείο της εταιρείας STULZ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

συντήρηση και επισκευή έξι (6) κλιματιστικών μονάδων STULZ των machine room του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη σε Πιστοποιημένο Συνεργείο της εταιρείας STULZ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην με απ’ ευθείας ανάθεση, σε Πιστοποιημένο Συνεργείο της εταιρείας STULZ,  συντήρηση και επισκευή έξι (6) κλιματιστικών μονάδων STULZ  των machine room του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως δαπάνης   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1750,00  €  πλέον ΦΠΑ 24 %   ποσού  420,00  €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα    5 -03 -2018  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης ,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

28 Φεβ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg