συντήρηση των πετρελαιοκίνητων μηχανών πυρόσβεσης του πυροσβεστικού συγκροτήματος των κτηρίων Διοίκησης και Ξενία Α΄της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

συντήρηση των πετρελαιοκίνητων μηχανών πυρόσβεσης του πυροσβεστικού συγκροτήματος των κτηρίων Διοίκησης και Ξενία Α΄της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των εργασιών ‘συντήρησης των πετρελαιοκίνητων μηχανών πυρόσβεσης του  πυροσβεστικού συγκροτήματος των κτηρίων  Διοίκησης και Ξενία Α΄της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική έκθεση , με συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 655,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

 Για την εισήγηση έγκρισης  ανάδειξης Αναδόχου, θα πρέπει προηγουμένως ο μειοδότης να έχει  προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά :  (α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα  και (γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα   31-07-2017 και ώρα 11:00π.μ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, (Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου κτήριο Διοίκησης  (όνομα υπαλλήλου :Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή στέλνωντας  απ’ ευθείας με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr συμπληρωμένο   το   συνημμένο   έντυπο   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  .

Ημερομηνία ανάρτησης

27 Ιουλ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg