Ψηφιοποίηση σχεδίων 28,50 m2, των αρχείων μελετών Πυρασφάλειας των κτηρίων ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΛΕΣΧΗΣ, ΤΩΘΒΕ & ΞΕΝΕΙΑ Α&Β, Λόφου Παν/μίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ψηφιοποίηση σχεδίων 28,50 m2, των αρχείων μελετών Πυρασφάλειας των κτηρίων ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΛΕΣΧΗΣ, ΤΩΘΒΕ & ΞΕΝΕΙΑ Α&Β, Λόφου Παν/μίου Αιγαίου

                                                                               Μυτιλήνη,16.03.2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                            

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην  ανάθεση υπηρεσίας   «Ψηφιοποίησης σχεδίων 28,50 m2,  των αρχείων μελετών Πυρασφάλειας των κτηρίων ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΛΕΣΧΗΣ, ΤΩΘΒΕ & ΞΕΝΕΙΑ Α&Β,  Λόφου Παν/μίου Αιγαίου »  για την κάλυψη  αναγκών της   Περιφερειακής Δ/νσης Μυτιλήνης Τμήμα  Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω  υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 102,56  €  πλέον ΦΠΑ 17% ή  ποσού 120,00 € συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  20-03-2023 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , (Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Αιγαίου - Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) ή  με ηλεκτρονική αποστολή στα (e mail: Mihalakis@aegean.gr & gmakaron@aegean.gr) συμπληρωμένου  και υπογεγραμμένου, του  συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ  «ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Μαρ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg