απ’ ευθείας ανάθεση, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ για την προσωρινή ηλεκτροδότηση για δοκιμές πειραματικής λειτουργίας εργαστηρίου του Τμ. Περιβάλλοντος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ για την προσωρινή ηλεκτροδότηση για δοκιμές πειραματικής λειτουργίας εργαστηρίου του Τμ. Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ για την   προσωρινή   ηλεκτροδότηση   για δοκιμές πειραματικής λειτουργίας   εργαστηρίου του  Τμ. Περιβάλλοντος  (κ Λέκκα) .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Προμήθειας και Υπηρεσίας   ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  2691,00  €  με τον ΦΠΑ 17  %

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καλούνται  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή    02-10ου -2020  και ώρα 10:00 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. Επικοινωνίας: 22510 36951 και αποστολή στο e-mail:  mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

28 Σεπ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg