ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Η ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 30 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Η ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 30 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Παροχή στη « ΔΑΠΑΝΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Η ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 30 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»  (5)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της, ως άνω Δαπάνης ανέρχεται στα 992,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 18/12/2017 και ώρα 12.00πμ στέλνοντας την προσφορά τους  με ηλεκτρονική αποστολή στα  email: imaid@aegean.gr υπόψη κου Μαιδανού Ιωάννη

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Δεκ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό

espa.jpg