Διενέργεια κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την συντήρηση, τις μικρο-επισκευές και την υποστήριξη της λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2021» | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την συντήρηση, τις μικρο-επισκευές και την υποστήριξη της λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2021»

Current Style: Βασικό

espa.jpg