Είστε εδώ

Τμήμα Μαθηματικών

Σάμος

Το Τμήμα Μαθηματικών εξειδικεύεται στην έρευνα τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Συνεισφέρει στην μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων των θετικών επιστημών, ενώ μέσω και της υπολογιστικής πληροφορικής παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων.

Διανύοντας τη τρίτη δεκαετία λειτουργίας του, το Τμήμα Μαθηματικών διατηρεί τους στόχους και την παιδαγωγική διαδικασία την οποία θέσπισε στην αρχή λειτουργίας του το 1987. Το Τμήμα επιδιώκει οι πτυχιούχοι του να είναι υψηλής ποιότητας και τέτοιας επιστημονικής κατάρτισης που να τους καθιστά ολοκληρωμένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, να αναγνωρίζουν την εφαρμοσιμότητά τους και να τις χρησιμοποιούν. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν μια συνολική, σφαιρική εικόνα των μαθηματικών καθώς και τα εφόδια εκείνα με τα οποία η διάσταση του πρακτικού ενδιαφέροντος των μαθηματικών στις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες καθίσταται σαφής.

Στα πρώτα δύο έτη σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.  Επίσης προσφέρονται ορισμένα μαθήματα Πληροφορικής που επιτρέπουν στους φοιτητές να εξοικειωθούν θεωρητικά και πρακτικά με τη σύγχρονη τεχνολογία.  Πολλά μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στα δύο τελευταία έτη, παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν τα μαθήματα εκείνα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους από ένα μεγάλο σύνολο μαθημάτων διαφορετικών κατευθύνσεων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία.  Επίσης στη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να συμμετάσχουν σε Πρακτική Άσκηση σε κάποιο εργασιακό χώρο εκτός Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τους φοιτητές.  Εν τούτοις, οι υψηλές απαιτήσεις που έχει το Τμήμα για τους φοιτητές του αποκτούν έναν ιδιαίτερα αποδοτικό και καρποφόρο χαρακτήρα για αυτούς σε συνδυασμό και με την εξαιρετική υποδομή την οποία διαθέτει το Τμήμα.  Η Βιβλιοθήκη αποτελεί μια από τις πληρέστερες και πιο σύγχρονες βιβλιοθήκες της χώρας σε επίπεδο Τμήματος.  Το ιδιαίτερα σύγχρονο Κέντρο Πληροφορικής του Τμήματος, η άμεση και πλήρης εξυπηρέτηση των φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος καθώς και η εξαιρετική εμφάνιση των Πανεπιστημιακών χώρων συντελούν στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την απρόσκοπτη προσαρμογή και ευχάριστη παραμονή των φοιτητών καθ' όλα τα χρόνια των σπουδών τους.  Όλα τα παραπάνω δημιουργούν τις συνθήκες ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν με τη συνεχή προσπάθεια από τη πλευρά τους, να ανταποκριθούν με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός Σπουδών και απαιτεί το Πρόγραμμα Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Μαθηματικών λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις: (α) Θεωρητικά Μαθηματικά και (β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στα θεωρητικά μαθηματικά, καθώς και η μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε θετικές επιστήμες. Σκοπός του προγράμματος είναι: (α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά, (β) η παροχή των αναγκαίων γνώσεων και τεχνικών   στους φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν  διδακτορική διατριβή στα αντικείμενα που καλύπτονται από το πρόγραμμα, (γ) η κατάρτιση σε υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της  χώρας σε μια εποχή όπου πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Τέλος το Τμήμα Μαθηματικών προσφέρει την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών της.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Χουσιάδας, Καθηγητής

Γραμματεία

Αγγελική Βαρσαμή

Τηλέφωνα

  • +30 2273082100

Fax

+30 2273082007

E-mail

dmath@math.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Μαθηματικών, Κτίριο Ηγεμονικού Μεγάρου, 83200 Καρλόβασι, Σάμος

Current Style: Βασικό