Είστε εδώ

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Ρόδος

Αποστολή του Τμήματος  Μεσογειακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία & νεότερη ιστορία, τον πολιτισμό και τις οικονομικές και πολιτικές δομές των Χωρών της Μεσογείου.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ιδρύθηκε το 1997 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές και τις πρώτες φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και στεγάζεται σε δύο μεγάλα παραδοσιακά κτήρια, δίπλα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τα δύο πρώτα έτη σπουδών περιέχουν κοινό πρόγραμμα μαθημάτων, ενώ με την έναρξη του τρίτου έτους οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις: Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου και Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών. Στο Τμήμα διδάσκεται η Τουρκική, η Αραβική και η Εβραϊκή Γλώσσα ως μάθημα κατ' επιλογή υποχρεωτικό. Το Τμήμα διαθέτει έξι θεσμοθετημένα Εργαστήρια και πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγούν σε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

•    Εργαστήριο Αρχαιομετρίας

•    Εργαστήριο Γλωσσολογίας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

•    Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής

•    Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας

•    Εργαστήριο Πληροφορικής

•    Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου» (ΕΡΓ.Α.Κ.Α.Μ.)

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Γραμματεία

Σοφία Χαλκιά

Τηλέφωνα

  • +30 2241099300

Fax

+30 2241099309

E-mail

TMS_Gramm@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος, 85132

Current Style: Βασικό