Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Σάμος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.icsd.aegean.gr) έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αναλύουν τα προβλήματα και να αξιοποιούν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.

 

Γνωστικά αντικείμενα / θεματικές:

 • Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών:
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Προστασία της Ιδιωτικότητας
 • Δίκαιο και Πληροφορική
 • Διαχείριση Πληροφορίας και Μεγάλα Δεδομένα
 • Ευφυή και Ρομποτικά Συστήματα
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού και Διαδικτύου των Πραγμάτων
 • Συστήματα Κινητών και Δορυφορικών Επικοινωνιών
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα

 

Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι του Τμήματος:

 • Διαθέτουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΦΕΚ 3524/21.08.2018)
 • Εγγράφονται ως μέλη στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών» (ΦΕΚ 187/Α/5.11.2018), όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ομοειδών Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων
 • Ασφαλίζονται στο «Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)»  
 • Δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (ΠΔ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συμπλήρωση του ΠΔ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995)
 • Δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος Α’/31.12.2003)
 • Δύνανται να απασχοληθούν ως Μηχανικοί Έρευνας και Ανάπτυξης και Υπεύθυνοι Έργων σε μεγάλα έργα σχεδιασμού και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 • Δύνανται να απασχοληθούν σε θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, όπως π.χ.:
  • μηχανικός και προγραμματιστής λογισμικού
  • επιχειρησιακός αναλυτής και αρχιτέκτονας
  • επιστήμονας δεδομένων
  • μηχανικός ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας
  • υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
  • ηλεκτρονικός μηχανικός
  • μηχανικός τηλεπικοινωνιών
  • μηχανικός και διαχειριστής δικτύων
  • διαχειριστής βάσεων δεδομένων
  • διαχειριστής έργων πληροφορικής

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Καρύδα Μαρία, Καθηγήτρια

Γραμματεία

Καλλιόπη Καραγιάννη

Τηλέφωνα

 • +30 2273082202

E-mail

gramicsd@icsd.aegean.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 83200 Καρλόβασι, Σάμος

Current Style: Βασικό

espa.jpg