Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρόδος

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης συνθέτει ένα διεπιστημονικό πλαίσιο για την κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως ανθρωπολογικού και κοινωνικού φαινομένου που βασίζεται, που βασίζεται στην πολυμέρεια των γνώσεων, στο κοινωνικο-πολιτικό συγκείμενο και στον  συνδυασμό θεωρίας και εφαρμοσμένης επιστήμης. Στοχεύουμε στην εκπαίδευση του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, ικανού να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να παρατηρεί κριτικά το εκπαιδευτικό έργο, λαμβάνοντας υπόψη συναρτήσεις και παράγοντες που επηρεάζουν την Αγωγή και την Εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και αξιοποιώντας επιστημονικές γνώσεις από γειτονικούς κλάδους των Επιστημών της Παιδαγωγικής.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει κεντρικό στόχο:

Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.

 • Να καλλιεργήσει στους/στις φοιτητές/τριες και μελλοντικούς/ες εκπαιδευτικούς πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 • Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση των αυριανών εκπαιδευτικών και πολιτών.
 • Να καταστήσει τους/τις φοιτητές/τριες φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της εξισορροπημένης ανάπτυξης του τόπου τους.
 • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και φοιτήτριές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
 • Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης λαών και των πολιτισμών.
 • Να παρέχει εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών/τριών τους.

 

Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

Καλύπτει ισότιμα όλο το φάσμα των επιστημών της Παιδαγωγικής (ανθρωπιστικές, κοινωνικές και θετικές επιστήμες). Εμπεριέχει όλα εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στον διδακτικό μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (ενδεικτικά: Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας, ΤΠΕ). Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται για εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Το Πρόγραμμα Σπουδών εντάσσει νέα γνωστικά αντικείμενα στον βαθμό που αυτό υπαγορεύεται από σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα.

Η προσέγγιση μεγάλου φάσματος επιστημονικών πεδίων παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης περισσότερων, αλλά ισότιμων ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεων διαφοροποιημένου προγράμματος σπουδών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και φοιτητριών.

 

Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό: Διδασκαλία σε σχολεία

 1. σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και σε ελληνικά σχολεία χωρών της ΕΕ και γενικότερα του εξωτερικού. Ειδικότερα, βάσει του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ Α167/30.9.1985 άρθρο 13) ρητά ορίζεται ότι για τον διορισμό σε θέση δασκάλου απαιτείται «πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων» (άρθρο 12§2&3)
 2. σε προγράμματα ειδικοτήτων επιστημών της αγωγής και εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με δεδομένο οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2§3.γ, νόμος 3848/2010 – ΦΕΚ Α71/19-5-2010),
 3. σε ποικίλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών σχολικής ηλικίας (ενδεικτικά: ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, χώροι δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για το παιδί κ.ά.)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Πολύκαρπος Καραμούζης, Καθηγητής

Γραμματεία

Χρυσούλα Ζουμπά (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)

Τηλέφωνα

 • +30 2241099210
 • +30 2241099211
 • +30 2241099212

E-mail

PTDE_Gramm@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρατίας 1, Kτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος, 85100

Current Style: Βασικό

espa.jpg