Είστε εδώ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρόδος

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης εστιάζει στην κριτική ερμηνεία των παιδαγωγικών φαινομένων και στην εξήγηση των συναρτήσεων τους με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την Αγωγή και την Εκπαίδευση χρησιμοποιώντας μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και αξιοποιώντας επιστημονικές γνώσεις από γειτονικούς κλάδους των Επιστημών της Παιδαγωγικής.

Το Π.Τ.Δ.Ε. παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακή εκπαίδευση με στόχο την τεκμηριωμένη οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη σημερινή μορφή του ιδρύθηκε το 1984, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΔ 83/1984, ΦΕΚ 31/20-03-1984) και αποτελεί συνέχεια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ρόδου, που βρισκόταν σε λειτουργία από το 1947.

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι:

 • Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
 • Να καλλιεργήσει στους/στις φοιτητές/τριες και μελλοντικούς/ές δασκάλους/ες πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
 • Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση των αυριανών δασκάλων και πολιτών.
 • Να καταστήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της εξισορροπημένης ανάπτυξης του τόπου τους.
 • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
 • Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των πολιτισμών.
 • Να τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών και μαθητριών τους.

Παράλληλα το Τμήμα επιδιώκει:

 • Την εκπαίδευση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες όλων των συνιστωσών της Εκπαίδευσης.
 • Τη θεμελίωση της θεωρίας μέσα από την πειραματική εμπέδωση που παρέχουν τα εργαστήρια και την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες σχολείου.
 • Την ενημέρωση στα σύγχρονα θέματα και προβλήματα της Παιδείας.
 • Την καλή προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την υποστήριξη ερευνών διεθνούς κύρους, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και Πανεπιστήμια.
 • Την κατάρτιση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων σύγχρονων εργαλείων εκπαίδευσης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής

Γραμματεία

Χρυσούλα Ζουμπά (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)

Τηλέφωνα

 • +30 2241099210
 • +30 2241099211
 • +30 2241099212

Fax

+30 2241099209

E-mail

PTDE_Gramm@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρατίας 1, Kτίριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος, 85100

Current Style: Βασικό