Είστε εδώ

πρόσκληση υποβολής περιλήψεων στο συνέδριο από τη Γερµανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, με θέμα “Virtual Exchange – borderless mobility between the European Higher Education Area and regions beyond” στο Βερολίνο

Ημερομηνία ανάρτησης

1 Αυγ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Ανακοινώσεις άλλων φορέων

Σχετικά αρχεία